Info- en inschrijvingsdagen op 22 en 23 juni 2024 van 9u tot 12u. Meer info

Hoogleedsesteenweg 408, 8800 Roeselare

Dansschool Dançar gebruikt cookies om je website ervaring te verbeteren. Lees meer
OK

Privacy- en Cookiebeleid

De Privacy Policy en cookie beleid van Dansschool Dançar.

Dansschool Dançar gevestigd aan Hoogleedsesteenweg 408, 88800 Roeselare, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dansschooldancar.be
Hoogleedsesteenweg 408, 88800 Roeselare
051494999
Ricardo Oliveira Ferreira is de Functionaris Gegevensbescherming van Dansschool Dançar. Hij/zij is te bereiken via info@dansschooldancar.be

Door gebruik te blijven maken van onze website en/of diensten of door op “Accepteren” te klikken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit privacy- en cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt, en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Algemene voorwaarden

Dansschool Dançar hanteert een aantal algemene voorwaarden en afspraken met betrekking tot het boeken van lessen, cursussen, danskampen, workshop, optredens, …
Deze vind u in onderstaande punten. Bij het boeken van onze diensten gaat u akkoord met deze onderstaande afspraken en voorwaarden.

– Een inschrijving is bindend zodra u een leskaart heeft aangekocht of een inschrijving hebt doorgevoerd via onze website.
– Inschrijvingen voor een lesperiode of cursus zijn persoonsgebonden.
– Restitutie of terugbetaling van lesgeld of cursusgeld is niet mogelijk.
– De inschrijving wordt goedgekeurd door diegene die verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de betaling. Voor minderjarigen geldt dat de inschrijving moet worden ondertekend door een ouder of voogd.
– Het volledige bedrag voor een lesperiode of cursus moet voor aanvang van de lessen worden voldaan.
– De betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijnen. Bij overschrijding van de betalingstermijn hanteren wij de Wet Incassokosten. Als deze betaling niet tijdig plaats vindt, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd.
– Wanneer u niet bij een les aanwezig kunt zijn, stellen we het op prijs dat u dit even kan melden via de app.
– De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, bestuursleden en andere leerlingen. Pesten wordt niet getolereerd.
– Dansschool Dançar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van voorwerpen of kostbaarheden.
– Dansschool Dançar is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens de activiteiten in of buiten de dansschool.
– Dansschool Dançar is niet verantwoordelijk voor het oplopen van blessures en/of het ontstaan of verergeren van fysieke klachten tijdens of na de lessen, cursussen, danskampen, workshops. De verzekering dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
– Bij minder dan 5 inschrijvingen behouden we het recht om de les te annuleren. U kan dan een andere les in de plaats volgen.
– De minderjarige leerlingen moeten worden begeleid door hun ouder(s) tot de docent hen komt halen. Ook na de dansles dient de danser opgehaald te worden binnen in de dansschool. Kinderen mogen de dansschool niet alleen verlaten. Mits schriftelijke toestemming en op verantwoordelijkheid van de ouder(s) kan dit wel.
– Wanneer een lid (of de ouders, familie, sympathisanten) van de dansschool de voorwaarden niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast kunnen worden. Een mondelinge waarschuwing, een schriftelijke waarschuwing, een schorsing of uitsluiting.
– Wenst u een gesprek met één van onze vertrouwenspersonen? Dat kan!
Barbara M.: +32 (0)494 48 58 32
Saskia M.: +32 (0)494 59 92 24
– Elk lid van Dansschool Dançar verbindt er zich toe toestemming te verlenen inzake het maken en publiceren van foto’s en/of video’s via welke kanalen dan ook tenzij bezwaar wordt aangetekend. Vanaf het aantekenen van bezwaar zal er geen beeldmateriaal meer worden gebruikt waarop u te zien bent via onze kanalen. Alle foto’s/video’s die voor het bezwaar werden gepubliceerd vallen onder de toestemming van de GDPR wetgeving en kunnen dus niet verwijderd worden.
Contact: info@dansschooldancar.be

– Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dansschooldancar.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dansschool Dançar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Beeldmateriaal

Elk lid van Dansschool Dançar verbindt er zich toe toestemming te verlenen inzake het maken en publiceren van foto’s en/of video’s via welke kanalen dan ook tenzij bezwaar wordt aangetekend. Vanaf het aantekenen van bezwaar zal er geen beeldmateriaal meer worden gebruikt waarop u te zien bent via onze kanalen. Alle foto’s/video’s die voor het bezwaar werden gepubliceerd vallen onder de toestemming van de GDPR wetgeving en kunnen dus niet verwijderd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dansschool Dançar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dansschooldancar.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dansschool Dançar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Dansschool Dançar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dansschool Dançar) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dansschool Dançar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dansschool Dançar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dansschool Dançar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tracking-en cookiegegevens

Dansschool Dançar gebruikt cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze website te verbeteren en te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website word u gevraagd om het gebruik van cookies te accepteren. Als u doorgaat met het surfen op onze website, wordt dit beschouwd als instemmen met het plaatsen van cookies en dit privacybeleid in zijn geheel.

U kan uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, zal u sommige delen van onze service mogelijk niet kunnen gebruiken.

Cookies kunnen om de volgende redenen worden gebruikt:

 • Wanneer u ons privacybeleid aanvaardt zal de cookiemelding niet langer getoond worden aan u;
 • Analytics cookies worden gebruikt om te onthouden welke pagina’s u bezocht en hoeveel tijd u doorbracht op onze website, om de prestaties van onze website te analyseren en te kunnen verbeteren;
 • Beveiligingscookies kunnen op uw computer worden geplaatst zodat ons systeem weet dat u te vertrouwen bent en geen robotbezoeker bent.

Dergelijke cookies die wij op onze website gebruiken, omvatten:

 • Google Analytics cookies: _ga, _gat_gtag_xxxxxxxxx, _gid
 • WPForms cookies: _wpfuuid
 • WordPress cookies: user, wordpress_logged_inxxxxxxxx, wp-settings-1, wp-settings-time-1, wordpress_test_cookie
 • WordFence cookies: wfwaf-authcookie-xxxxxxx

U kan het plaatsen van cookies voorkomen of reeds geplaatste cookies verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Wij wijzen u er nogmaals op dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website tot gevolg kan hebben dat sommige of alle functies van de website niet naar behoren werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansschool Dançar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dansschooldancar.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Algemene voorwaarden omtrent gegevens inschrijvingen:
Na het invul­len van een ins­ch­rijv­ings­for­mu­li­er en het bevestigen van de inschrijving door het overmaken van de betaling gaat u akkoord met de definitieve inschrijving. Lidgelden worden niet terugbetaald. Dansschool Dançar staat wel open voor communicatie. In bepaalde (medische) gevallen kan Dansschool Dançar in de vorm van een cadeaubon een bepaald bedrag terugbetalen. Dit wordt bepaald door Dansschool Dançar na een gesprek. Een gesprek kan aangevraagd worden via Info@DansschoolDancar.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dansschool Dançar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dansschooldancar.be

Aanvullende wettelijke voorschriften

Dansschool Dançar kan uw persoonsgegevens openbaren in de oprechte overtuiging dat dit nodig is om:

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de rechten of eigendom van Dansschool Dançar te beschermen en te verdedigen;
 • mogelijke wanpraktijken in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken;
 • de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen;
 • te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Links naar externe websites

Tenslotte willen we u er nog graag op attent maken dat dat onze website links kan bevatten naar websites van derden. Een link betekent niet automatisch dat er een verband bestaat tussen ons en de andere websites, noch dat wij (impliciet) instemmen met de inhoud van deze websites.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van websites van derden. Zodra u op een externe link klikt, verlaat u onze website en kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. We raden u aan steeds aandachtig het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.